Ugunsdrošības sistēmas

AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pamatfunkcija ir piefiksēt un paziņot par ugunsgrēka iespējamību – dūmu, augstas temperatūras vai uguns klātbūtni aizsargājamajā objektā

Pēc nepieciešamības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu var aprīkot ar balss apziņošanas sistēmu.

Sabiedriskajās ēkās, piemēram, izglītības iestādēs un lielveikalos, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir obligāta prasība. Šādās iestādēs visbiežāk arī ierīko automātiskās balss apziņošanas sistēmu.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai pēc Latvijas būvnormatīvu likumiem ir jābūt uzstādītām būvniecības objektos.

AUTOMĀTISKĀ BALSS UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA

Iekštelpās kur regulāri uzturas liels skaits cilvēku, vajag nodrošināt skaidru un nepārprotamu automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas un apskaņošanas sistēmu, jeb veidu kā paziņot telpās esošajiem cilvēkiem par, piemēram, ugunsgrēku.

Šādos gadījumos automātiskā balss izziņošanas sistēma var paglābt cilvēkus no riska, efektīvi vadīt cilvēkus uz doršību, sekojot evakuācijas procesam.

Atbildīgajām personām trauksmes gadījumā ir iespēja, bez pārpratumiem saņemt informāciju un rīkoties.

AUTOMATIZĀCIJA DŪMU NOSŪCES SISTĒMAI

Automatizācija dūmu nosūces sistēmai ir sistēma, kas ugunsgrēka gadījumā kontrolē gaisa pieplūdi telpās vai ēkā.

Šīs sistēmas pamatā ir ar ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas centrāli savienotas dūmu lūkas vai logi, kas kontrolē to automātisku atvēršanu vai aizvēršanu, kā arī ventilācijas iekārtas, kas tiek ieslēgtas vai izslēgtas ugunsgrēka atklāšanas brīdī.

Ar šādas sistēmas palīdzību ir iepējams ierobežot ugunsizplatības ātrumu ēkā, kā arī kontrolēt dūmu piesātinājumu telpās pa kurām cilvēkiem ir nepieciešams izkļūt no ēkas, tādā veidā nesaindējoties vai nenosmokot no dūmiem.

Ja Jums ir ideja vai projekts,
ko vēlaties realizēt, sazinaties ar mums!