Elektronisko sakaru sistēmas (ESS) / vājstrāvu sistēmas (VS)

AUTOMĀTISKĀ BALSS UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA UN APSKAŅOŠANAS SISTĒMA

Iekštelpās, kur regulāri uzturas liels skaits cilvēku, vajag nodrošināt skaidru un nepārprotamu izzinošanas sistēmu un apskaņošanas sistēmu, jeb veidu kā paziņot telpās esošajiem cilvēkiem par, piemēram, ugunsgrēku.

Šādos gadījumos izziņošanas sistēma var paglābt cilvēkus no riska, efektīvi vadīt cilvēkus uz doršību, sekojot evakuācijas procesam.

Atbildīgajām personām trauksmes gadījumā ir iespēja, bez pārpratumiem saņemt informāciju un rīkoties.

DATORU UN TELEFONU SISTĒMAS (TELEKOMUNIKĀCIJAS)

Mūsdienās, kad informācijas plūsma tikai pieaug, organizācijas efektīvai darbībai ir nepieciešamas lokālais tīkls. Tas apvieno datorus, telefonus un perifārās iekārtas.

Ēku, kompleksu vai tikai ofisa strukturizēta kabeļu sistēma ir universāla, tā nodrošina visa tipa signālu pārraidi. Tas ietver skaņas, informācijas un video signālu pārraidi.

Balstoties uz izejas datu analīzi, pasūtītāja vēlmēm un normatīvo aktu prasībām, mēs nodrošinam optimālāko risinājumu objektā.

VIDEO NOVĒROŠANAS UN NUMURU ATPAZĪŠANAS SISTĒMAS

Videonovēršanas sistēmas nodrošina kompleksa, ēkas vai citas apsargājamas teritorijas ar pastāvīgas vizuālās kontroles palīdzību 24 stundas diennaktī.

Viena no lielākajām priekšrocībām video novērošanas sistēmām ir, ka tās palīdz ne tikai sniegt informāciju par nozieguma izdarīšanas vietu, apstākļiem un redzamajiem ļaundariem, bet arī to ārējām pazīmēm, kas palīdz atbildīgajām iestādēm strādāt efektīvāk to notveršanā.

Pamatsistēma sastāv no videokameras, ierakstīšanas ierīces, monitora (nav obligāts)

Videonovērošanas sistēmām ir iespēja arī atpazīt auto numurzīmes. Šādas sistēmas ir savienotas ar datorprogrammu, tādā veidā reģistrējot numurzīmes datubāzē.

Šī sistēma sniedz iespēju kontrolēt autoplūsmu teritorijā.

APSARDZES UN DROŠĪBAS SISTĒMAS

Apsardzes sistēma nodrošina tūlītēju informācijas nodošanu kādai personai vai apsardzes firmai gadījumā, kad ir notikusi neautorizēta iekļūšana apsargājamajā objektā. Šīs sistēmas dod iespēju ikvienam justies droši par savu īpašumu.

Šo sistēmu ir iespēja savienot ar datorprogramām, piekļuves kontroles sistēmu, videonovērošanas un ēkas vadības sistēmu. Savienojot sistēmas kopā, iegūst to efektīvāku pielietojumu.

Ja objektā ir uzstādīta apsardzes sistēma, objekta apdrošināšanas prēmijas cena var kristies.

PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMAS

Piekļuves kontroles sistēma ir uzskatāma par vienu no efektīvākajām doršības sistēmām. Tā spēj aizsargāt objektu un sekot līdzi cilvēku plūsmai pa teritoriju, ēku vai telpām, kas ir aprīkotas ar šīs sistēmas elementiem. Šāda sistēma sadala piekļuvi telpām, ēkām un citām teritorijām pēc lietotāju grupām, kuras nosaka ar datorprogammas palīdzību.

Šādas sistēmas galvanās funkcijas ir:

  • Laika reģistrēšana personām, kas iekļuvušas vai izkļuvušas no objekta (darba laiku uzskaite)
  • Apsardzes darbinieku kontrole
  • Kontrolēta pieeja katrai telpai, ēkai vai teritorijai

Galvanās sastāvdaļas piekļuves kontroles sistēmām ir vadības un durvju kontrolieris, datorprogramma sistēmas pārvaldīšanai un kontoroles sistēmas izpildmehānismi.

Elektronisko sakaru tīklu (EST) / vājstrāvu ārējie tīkli (VST)

Visu Elektronisko sakaru sistēmu kopumu, kas izveidots ārtelpās, sauc par elektronisko sakaru tīkliem (EST).

Ja Jums ir ideja vai projekts,
ko vēlaties realizēt, sazinaties ar mums!