Citi pakalpojumi

ELEKTROAPGĀDE (EL/ELT)

Ir pasākumu komplekss, kas paredzēti sabiedriskā un privātā sektora patērētāju nodrošināšanai ar elektroenerģiju. Elektroapgāde var būt centralizēta un autonoma.

Centralizētā elektroapgāde ir patērētāju un objektu pieslēgšana maģistrālajiem pilsētas tīkliem, kas saņem enerģiju no HES, TEC un citiem elektroenerģijas resursiem.

Autonomā elektroapgāde ir elektroapgāde, kas atkarīga no ārējiem elektrotīkliem un paredz pieslēgšanu elektroenerģijas avotiem, kuri var būt gāzes ģeneratori, degvielas ģeneratori, saules batarejas u.c.

Elektroinstalācija ir elektroapgādes sastāvdaļa. Elektroinstalācija sastāv no kabeļiem, vadiem, rozetēm, slēdžiem, gaismekļiem un citiem elementiem. Elektroinstalāciju iedala ārējā un iekšējā.

Ārējā elektroinstalācija nodrošina elektroenerģijas pievadi mājsaimniecībai no kabeļu vai gaisvadu līnijām.

Iekšējā elektroinstalācija nodrošina elektroenerģijas sadali un pievadi pa visu  mājsaimniecību ar vadu un kabeļu starpniecību.

DATORTEHNIKA

Drošas un apsargātas vides neatņemama sastāvdaļa ir datorsistēmas. Piedāvājam kvalitatīvas datorsistēmas dažādiem uzdevumiem.

Mūsu pakalpojumos ietilpst:

  • Datortehnikas tirdzniecība
  • Datortehnikas komplektēšana dažādiem mērķiem un vajadzībam
  • Konsultācijas par datortehnikas lietošanu
  • Klientu serviss
APKALPOŠANA

Jeb kurai sistēmai, lai tā kalpotu ilgi un kvalitatīvi, ir nepieciešama apkalpošana. Pie apkalpošanas darbiem pieder sistēmas darbības pārbaude, bojāto sistēmas elementu konstatēšana un nomaiņa. Obligāti apkalpošanas darbi ir jāviec ugunskrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas/izziņošanas sistēmām, lai ārkārtas gadījumos tās darbība būtu kvalitatīva.

Sistēmām kurām ir ieteicams veikt apkalpošanu:

  • Apsardzes un drošības sistēmām
  • Piekļuves kontroles sistēmām
  • Video novērošanas un numuru atpazīšanas sistēmām
  • Datoru un telefonu sistēmām
  • Izziņošanas un apskaņošanas sistēmām
  • Dūmu nosūces sistēmām

Ja Jums ir ideja vai projekts,
ko vēlaties realizēt, sazinaties ar mums!